مدیریت شکایت مشتری

مدیریت شکایت مشتری

ونیس لومباردی، یکی از مدیران به‌نام آمریکایی، جمله معروفی دارد که می‌گوید: «ما‌ه‌ها طول می‌کشد تا یک مشتری جذب کنید و فقط چند ثانیه کافی است تا او را از دست بدهید اگر شکایت او را به درستی مدیریت نکنید. به همین دلیل است که موضوع مدیریت شکایات مشتری به یکی از موضوعات مهم در …

مدیریت شکایت مشتری به خواندن ادامه بده »