متابوک

ماهنامه متابوک شماره ۲

متابوک شماره ۲ – اول آبان ۱۴۰۰

ماهنامه متابوک شماره ۲ اول آبان ۱۴۰۰ در این شماره می‌خوانیم: داستان مدیریتی استراتژی در برابر تاکتیک چرخه عمر سازمان (قسمت دوم، مدل رشد سازمانی گرینر) پارادایم چیست؟ لینک دانلود: دانلود ماهنامه متابوک شماره ۲  

ماهنامه متابوک شماره ۱

متابوک شماره ۱ – اول مهر ۱۴۰۰

ماهنامه متابوک شماره ۱ اول مهر ۱۴۰۰ در این شماره می‌خوانیم: درباره سازمان مدیریت متا داستان مدیریتی چرخه عمر سازمان (قسمت اول) نوآوری، چرخه حیات محصول و سلسله مراتب خرید نهایی استراتژی بازاریابی لینک دانلود: دانلود ماهنامه متابوک شماره ۱  

Scroll to Top