داستان افزایش سهم بازار کوکاکولا

داستان افزایش سهم بازار کوکاکولا

مدیر عامل جدید کوکا کولا فردی بنام روبرتو بود که درسال ۱۹۸۰ به عنوان مدیرعامل کوکاکولا انتخاب شد. در آن زمان سهم بازار پپسی بطور ناگهانی بیشتر از کوکا کولا شده بود. تمام فکر و ذکر مدیران، رقابت با پپسی بود و هدف گذاری کرده بودندکه سهم بازار کوکا را یک درصد افزایش دهند. مدیرعامل …

داستان افزایش سهم بازار کوکاکولا به خواندن ادامه بده »