کار زیاد چگونه به ما آسیب وارد می‌کند؟

کار زیاد چگونه به ما آسیب وارد می‌کند؟

شاید برای رسیدن به موفقیت، هرروز تلاش کنید زودتر از همیشه به سرکار بروید و سخت کارکنید و دیرتر هم به خانه برگردید. شاید می‌خواهید با این روند کارایی‌تان را افزایش یا رئیستان را تحت تأثیر کوشش و ازخودگذشتگی‌تان قرار دهید اما جالب است که بدانید کار زیاد نه‌تنها بهره‌وری‌ تان را افزایش نمی‌دهد بلکه …

کار زیاد چگونه به ما آسیب وارد می‌کند؟ به خواندن ادامه بده »