پاداش به مثابه عامل انگیزشی

پاداش به مثابه عامل انگیزشی

دانشمندان، آزمایش جالبی را درباره مکانیزم پاداش انجام دادند. آن‌ها دو کبوتر را به‌گونه‌ای شرطی کردند که بعد از نوک زدن به یک میله، دانه دریافت کنند اما با یک تفاوت: کبوتر اول، بعدازآن که ۳ بار نوک می‌زد دانه می‌گرفت اما کبوتر دوم، گاهی بعد از ۲ بار نوک زدن دانه می‌گرفت، گاهی بعد …

پاداش به مثابه عامل انگیزشی به خواندن ادامه بده »