وایت پیج شماره ۱۱

سازمان‌های چابک

مقدمه سـازمـان‌هـای امـــروز بـــا مســـائــــلی چــــون تغـیــــیـــرات ســــریـــــع و غیرقابل‌پیش‌بینی، سفارشات خاص و سلیقه‌ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت و … روبرو هستند. ازاین‌رو سازمان‌ها برای بقاء و حفظ موقعیت خود، شکل‌های متفاوتی به خود گیرند. یکی از جدیدترین شکل‌های سازمانی، فرم سازمان‌های چابک می‌باشد. سازمان‌های چابک فراتر از انطباق …

سازمان‌های چابک به خواندن ادامه بده »