فرآیند تصمیم‌گیری خرید

فرآیند تصمیم‌گیری خرید

طبق تئوری‌های رفتار مصرف‌کننده، فرایند تصمیم‌گیری خرید شامل این پنج مرحله اصلی است: تشخیص نیاز (Need recognition) که در آن مشتری به این نتیجه می‌رسد که به محصولمان نیاز دارد یا ما باید این نیاز را در او ایجاد کنیم. جستجوی اطلاعات (Information search) که در آن مشتری برای یافتن محصول یا خدمت مناسب برای …

فرآیند تصمیم‌گیری خرید به خواندن ادامه بده »