ارتباطات استراتژیک سازمانی

ارتباطات استراتژیک سازمانی

در عصر حاضر دیگر این کافی نیست که شما بدانید چگونه باید کارها را انجام دهید، بلکه یک ارتباط مؤثر زمانی محقق می‌شود که متولی امر ارتباط بداند که اولاً باید چه عملکردی داشته باشد. ثانیاً چگونه باید عملکرد خود و اثربخشی ارتباط را ارزیابی کند. امروزه حرفه روابط عمومی به توانایی انجام کار تحقیقاتی، …

ارتباطات استراتژیک سازمانی به خواندن ادامه بده »