10 قانون کلی برای زندگی

۱۰ قانون کلی برای زندگی

قانون اول: به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. قانون دوم: در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام نویسی کرده‌اید که زندگی نام دارد. قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. قانون چهارم: درس …

۱۰ قانون کلی برای زندگی به خواندن ادامه بده »