مدل رشد سازمانی گرینر

مدل رشد سازمانی گرینر

یکی از معروفترین مدل‌های شناخته‌شده چرخه حیات رشد سازمانی، مدل گرینر است. وی چنین اظهار می‌کند که یک سازمان در طی مرحله تکامل خود دارای ۵ مرحله رشد می‌باشد که در هر مرحله یک مشکل‌سازمانی خاص به وجود می­آید. درصورتی‌که این مشکل در مراحل دیگر چرخه حیات سازمان گسترش و پیشرفت یابد، باید مرتفع گردد. …

مدل رشد سازمانی گرینر به خواندن ادامه بده »