نوآوری، چرخه حیات محصول و سلسله مراتب خرید

نوآوری، چرخه حیات محصول و سلسله مراتب خرید

فرایند نوآوری در بهترین حالت سرگرمی و در بدترین حالت تهدیدی خطرناک است. حتی یک فرایند نصفه و نیمه نوآوری هم برتری سازمانتان را در هنگام تقلید رقبا از اقدامات گذشته اتان تضمین می‌کند. نوآوری مثل هر فرایند دیگر سازمان هدایت شدنی است. بااین‌وجود زمانی که شخصی تصمیم می‌گیرد نوآورانه‌تر عمل کند، نوآوری را به‌جای …

نوآوری، چرخه حیات محصول و سلسله مراتب خرید به خواندن ادامه بده »