کتاب نوآوری پایدار

کتاب نوآوری پایدار

در دنیای جهانی در حال تغییر امروز، نیاز دائمی به پیش‌بینی نیازهای جدید و در حال تحول مشتری، محدودیت‌های تامین منابع و تغییر پویا انتظارات کارکنان وجود دارد. نوآوری پایدار در مورد محصولات، خدمات و فناوری ها و همچنین مدل های جدید کسب و کار و سازمان اعمال می شود. این کتاب بینش هایی را …

کتاب نوآوری پایدار به خواندن ادامه بده »