13 اشتباه بزرگ مدیران ارشد

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد

رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱- گوش ندادن به سخنان کارکنان خود توجه نمی‌کنند، بلکه فقط با آنها صحبت می‌کنند. نتیجه …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد به خواندن ادامه بده »