تفكر سیستمی و سیستم های متفكر

تفکر سیستمی و سیستم های متفکر

تفکر سیستمی چیست؟ برای یافتن جواب این سوال ایتدا باید مفاهیم ذیل را درک کنیم. اما اگر بخواهیم یک تعریف کلی از مفهوم تفکر سیستمی ارائه دهیم باید بگوییم که در تفکر سیستمی، سازمان ها  مانند سیستم هایی هستند که در دل یک مجموعهٔ محیطی بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند. هر سیستم شامل ورودی، خروجی، پردازش و …

تفکر سیستمی و سیستم های متفکر به خواندن ادامه بده »