9 قانون مهم برای جلب اعتماد مشتری

۹ قانون مهم برای جلب اعتماد مشتری

🔸خودتان باشید. هر فردی در دنیا از تجارب ناخوشایندی در ارتباط با فروشندگان برخوردار است و بسیاری از افراد زمانی که در یک موقعیت خریدوفروش قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از فریب‌خوردن، از این موقعیت فرار می‌کنند؛ بنابراین، به‌جای رفتار کردن و عمل کردن مانند یک فروشنده، سعی کنید مانند زمانی که یکی از همکاران …

۹ قانون مهم برای جلب اعتماد مشتری به خواندن ادامه بده »